Redakcja / Edited by Aleksandra Krypczyk - De Barra

ALEKSANDER KOTSIS (1836-1877)

Odcienie realizmu / Shades of Realism

Zobacz więcej

Mirosław Piotr Kruk

Ikony XIV - XVI wieku

w Muzeum Narodowym w Krakowie

Katalog najstarszych ikon w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie to wyjątkowa, 3-tomowa publikacja podsumowująca wyniki kilkuletnich badań. Mirosław Piotr Kruk uzyskał za tę publikację Nagrodę Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie historii sztuki.

Zobacz więcej

Magdalena Święch, Andrzej Szczerski (Wstęp)

Karol kardynał Wojtyła.   Fotografie Adama Bujaka

Oddany w państwa ręce album przygotowano z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przypadającej 18 maja 2020 r.
Okrągłe jubileusze bywają przyczynkiem refleksji, sprzyjają wspomnieniom, prezentowana publikacja ukazuje doświadczenie, które stało się udziałem Adama Bujaka, krakowskiego fotografa, którego prace ilustrują książkę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dobrosława Horzela i inni

Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce

Po wiekach rozkwitu przypadającego na epokę średniowiecza, malarstwo witrażowe straciło swoją pozycję i odeszło w cień. Pomimo fascynacji, jaką witrażownictwo obudziło w wieku XIX, dziedzinę tę długo uważano za rzemiosło artystyczne i ceniono niżej, przez co do dziś pozostaje ona mało znana szerszej publiczności w Polsce. Trudno się temu dziwić, skoro na naszym rynku wydawniczym brak książki wprowadzającej w zagadnienia malarstwa witrażowego. Wypełnieniu tej luki służy prezentowany katalog, przeznaczony nie tylko dla specjalistów, ale przede wszystkim dla szerokiej publiczności zainteresowanej sztuką i jej historią

Zobacz więcej

dr Aleksandra Krypczyk-De Barra, Elżbieta Zygier

dr Anna Klisińska-Kopacz, Piotr Frączek

Maksymilian Gierymski

Katalog dzieł zebranych

„Główną cechą tego klasyka realizmu była wzruszająca uczciwość i skromność artystyczna, wielka pracowitość fenomenalna ostrość widzenia i precyzja techniczna.” - pisał Tadeusz Dobrowolski.

Zobacz więcej

Tomasz Kusion

Katalog Zbrojowni

Muzeum Książąt Czartoryskich

Katalog Zbrojowni Muzeum Książąt Czartoryskich obejmuje wybór najciekawszych obiektów kolekcji. Pokazuje wszechstronność i bogactwo zbiorów, jak również ich różnorodność. W poszczególnych jego częściach pojawiły się obiekty związane z osobami monarchów panujących, obiektów związanych z dostojnikami, wodzami, postaciami znanymi z historii, zabytków ze znaczących okresów historycznych oraz  pogrupowanych według miejsca pochodzenia.

Zobacz więcej

Pod redakcją Katarzyny Płonki-Bałus, Natalii Koziary

Muzeum Książąt Czartoryskich

Katalog towarzyszący ekspozycji, to bogato ilustrowany przekrój zbiorów rodziny Czartoryskich, jakie od 19 grudnia 2019 roku można podziwiać w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie. Mając w ręku tę publikację poznamy historię cennej kolekcji,  zapoczątkowanej w Puławach, w słynnej Świątyni Sybilli. Prześledzimy jej losy i drogę jaką przebyła, a także dowiemy się, jakie jest dzisiejsze spojrzenie na nią okiem Kustosza Zbiorów. Katalog grupuje muzealia w sposób zgodny ze ścieżką zwiedzania Pałacu. Eksplorujemy kolekcję i kontekst grup eksponatów „przechodząc”  przez poszczególne sale budynku.

Zobacz więcej

99,00 zł
69,00 zł
44,00 zł
39,00 zł
39,00 zł