-20% Promocja -20%
14,40 zł
18 zł

Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: ISSN: 1426-5435
  • Rok wydania: 2011
  • Oprawa: miękka
  • Format: 160 x 230
  • Ilość stron: 246
  • Wersja językowa: polska

Komitet redakcyjny: Jarosław Bodzek i inni

Notae Numismaticae/Zapiski Numizmatyczne, tom VI

Na tom składa się 8 artykułów, 3 komunikaty, 3 recenzje oraz kroniki Gabinetu Numizmatycznego i Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie. Większość prac dotyczy numizmatyki antycznej (od mennictwa Aleksandra Wielkiego, poprzez okres republiki rzymskiej po późne cesarstwo).

W tomie znalazły się jednak również prace poruszające problem napływu pieniądza rzymskiego na ziemie polskie oraz dotyczące tematyki pieniądza zastępczego w początkach 20 wieku. Swoje teksty zamieścili badacze o uznanych nazwiskach jak Marek J. Olbrycht, Jerzy Ciecieląg, Wojciech Boruch, Agata A. Kluczek, Renata Ciołek, Arkadiusz Dymowski, Anna Jaworucka-Drath, Edward Dąbrowa, Tomasz Bochnak, Dorota Malarczyk czy Maciej Salamon.

Zgodnie z przyjętymi w naszym czasopiśmie zasadami część tekstów opublikowano w językach obcych z polskimi streszczeniami, część w języku polskim z angielskimi streszczeniami. Warto dodać, że w prace redakcyjne nad bieżącym tomem włączyły się sławy światowej Peter van Alfen (American Numismatic Society) oraz Georges Depeyrot (Le Centre national de la recherche scientifique, Paris).

Zobacz również