Działalność wydawniczą Muzeum Narodowe w Krakowie prowadzi od początków swego istnienia. W ostatnich latach nakładem Muzeum ukazuje się rocznie około trzydziestu publikacji książkowych dotyczących szeroko rozumianej sztuki polskiej i zagranicznej – od starożytnej po współczesną, o charakterze zarówno naukowym, jak i popularnonaukowym, dla dorosłych, młodzieży oraz dla dzieci.            Są to przede wszystkim odznaczające się niezwykle wysmakowaną, niepowtarzalną szatą graficzną albumy, katalogi, leksykony oraz przewodniki do wystaw (monograficznych, zbiorowych i tematycznych), organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum w kraju, Europie i na świecie.
Publikowane są również różnorodne, niezwiązane bezpośrednio z wystawami czasowymi, książki ukazujące bogate zbiory naszej instytucji, często w ramach serii wydawniczych, przewodniki po Oddziałach i Galeriach Muzeum.


Sylwester Oruba
Wydawca / Kierownik Wydawnictwa MNK
tel. +48 12 433 55 93
sylwester.oruba@mnk.pl

Redakcja:


Joanna Popielska
Redaktor prowadząca
tel. +48 12 433 55 38
jpopielska@mnk.pl


Krystyna Stefaniak
Redaktor prowadząca
tel. +48 12 433 55 92
kstefaniak@mnk.pl


Anna Kowalczyk
Redaktor prowadząca
tel. +48 12 433 55 91
akowalczyk@mnk.pl


Sylwia Łopatecka
Sekretarz redakcji
tel. +48 12 433 55 39
slopatecka@mnk.pl

Dystrybucja wydawnictw:


Katarzyna Mosur
Sprzedaż i marketing
tel. + 48 12 433 57 26
kmosur@mnk.pl

Agnieszka Żurek
Administracja dystrybucyjna
tel. +48 12 433 55 94
azurek@mnk.pl


Grażyna Juda
Spedycja
tel. +48 12 433 56 49
gjuda@mnk.pl