Sylwester Oruba
Wydawca / Kierownik Wydawnictwa MNK
tel. +48 12 433 55 93
sylwester.oruba@mnk.pl

Redakcja:


Joanna Popielska
Redaktor prowadzący
tel. +48 12 433 55 38
jpopielska@mnk.pl


Tomasz Pasteczka
Redaktor prowadzący
tel. +48 12 433 55 92
tpasteczka@mnk.pl


Anna Kowalczyk
Redaktor prowadzący
tel. +48 12 433 55 91
akowalczyk@mnk.pl


Sylwia Łopatecka
Sekretarz redakcji
tel. +48 12 433 55 39
slopatecka@mnk.pl

Dystrybucja wydawnictw:


Katarzyna Mosur
Sprzedaż i marketing
tel. + 48 12 433 57 26
kmosur@mnk.pl

Agnieszka Żurek
Administracja dystrybucyjna
tel. +48 12 433 55 94
azurek@mnk.pl


Grażyna Juda
Spedycja
tel. +48 12 433 56 49
gjuda@mnk.pl