90,00 zł

Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-475-6
  • Rok wydania: 2023
  • Oprawa: zintegrowana
  • Format: 240 x 300
  • Liczba stron: 344
  • Wersja językowa: polska

Magdalena Laskowska

Wyspiański. Szkicowniki i rysunki

w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Wyspiański. Szkicowniki i rysunki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie (tom I)

Muzeum Narodowe w Krakowie posiada liczną i cenną kolekcję szkicowników i rysunków Stanisława Wyspiańskiego, których znaczna część pochodzi z wczesnych lat jego działalności artystycznej, także z czasów nauki szkolnej. Poświęcony temu zbiorowi katalog ukazuje spuściznę rysunkową artysty na tle całej jego twórczości. Aby jak najpełniej przedstawić to zagadnienie, poddano analizie korespondencję własną Wyspiańskiego oraz związanych z nim artystów i mecenasów, katalogi wystaw, rachunki sprzedaży oraz dokumenty archiwalne. W publikacji zaprezentowano dwanaście szkicowników i grup rysunków opatrzonych notami zawierającymi tytuł dzieła, miejsce i czas jego wykonania, parametry techniczne, sygnowania i napisy, udział w wystawach, reprodukcje i bibliografię. Ważnym elementem katalogu jest aneks zawierający wykazy dzieł Wyspiańskiego spisane po jego śmierci, w tym obszerny, zawierający kilkaset pozycji inwentarz jego prac rysunkowych.

Publikacja stanowi dopełnienie wydanych w 2017 i 2019 roku katalogów wystaw Stanisława Wyspiańskiego w MNK.

Zobacz również

100,00 zł
69,00 zł