90,00 zł

Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-415-6
  • Rok wydania: 2023
  • Oprawa: zintegrowana
  • Format: 240 x 300
  • Liczba stron: 344
  • Wersja językowa: polska

Magdalena Laskowska

Wyspiański. Szkicowniki i rysunki

w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Wyspiański. Szkicowniki i rysunki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie (tom I)

Muzeum Narodowe w Krakowie posiada liczną i cenną kolekcję szkicowników i rysunków Stanisława Wyspiańskiego, których znaczna część pochodzi z wczesnych lat jego działalności artystycznej, także z czasów nauki szkolnej. Poświęcony temu zbiorowi katalog ukazuje spuściznę rysunkową artysty na tle całej jego twórczości.

Wyspiański. Szkicowniki i rysunki w zbiorach MNK – nowe konteksty twórczości artysty

Aby jak najpełniej przedstawić to zagadnienie, poddano analizie korespondencję własną Wyspiańskiego oraz związanych z nim artystów i mecenasów, katalogi wystaw, rachunki sprzedaży oraz dokumenty archiwalne. W publikacji zaprezentowano dwanaście szkicowników i grup rysunków opatrzonych notami zawierającymi tytuł dzieła, miejsce i czas jego wykonania, parametry techniczne, sygnowania i napisy, udział w wystawach, reprodukcje i bibliografię. Ważnym elementem katalogu jest aneks zawierający wykazy dzieł Wyspiańskiego spisane po jego śmierci, w tym obszerny, zawierający kilkaset pozycji inwentarz jego prac rysunkowych.

Wyspiański Szkicowniki – od szkicu do arcydzieła

Niniejsza publikacja, poświęcona Wyspiańskiemu i jego szkicownikom, stanowi dopełnienie wydanych w 2017 i 2019 roku katalogów wystaw artysty w MNK.

Tak wyjątkowe ujęcie części jego dorobku artystycznego pozwala spojrzeć na całość jego twórczości przez pryzmat prac rysunkowych i zrozumieć, jakie miejsce zajmują one w dziedzictwie, które za pośrednictwem swych szkiców nam pozostawił.

Katalog Wyspiański. Szkicowniki i rysunki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie jest nie tylko źródłem unikatowej wiedzy, ale także hołdem dla tego wybitnego polskiego twórcy. To zarazem zachęta do dalszego odkrywania jego dzieł i zgłębiania tajemnic osiągnięć artystycznych, które wciąż inspirują i fascynują nowe pokolenia wielbicieli sztuki, artystów oraz badaczy.