notifications Powiadom mnie

Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-176-6
  • Rok wydania: 2015
  • Oprawa: miękka
  • Liczba stron: 128
  • Wersja językowa: polska

Agnieszka Perzanowska

Dziejów polskich pomniki

Kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie

Katalog wystawy "Dziejów polskich pomniki. Kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji MNK" opisuje ponad 90 starodruków, dawnych map i odlewów pieczęci królów Polski.
Wybrano pozycje najbardziej reprezentatywne dla dawnej, polskiej twórczości dziejopisarskiej, także tej najdawniejszej, pochodzącej sprzed 900 lat, ale publikowanej dopiero od XVII wieku.

Pierwszym polskim historykiem, który wykorzystał twórczość poprzedników w najszerszym zakresie, był Jan Długosz, urodzony 600 lat temu kanonik katedralny krakowski. W Muzeum zgromadzono kilka wydań jego najważniejszego dzieła, łącznie z XVI-wiecznym odpisem "Historii Polskiej",  wykonanym dla biskupa Hieronima Rozrażewskiego. Obok dzieła Długosza prezentujemy prace jego następców: Macieja z Miechowa, Marcina i Joachima Bielskich, Marcina Kromera, Gotfryda Lengnicha – aż po syntezę dziejów narodowych autorstwa Adama Naruszewicza, wydawaną w latach 80-tych XVIII w. Mapy sporządzane w okresie od końca XV po XVIII wiek ukazują rozwój wiedzy o topografii naszego kraju i jednocześnie postęp umiejętności kartograficznych na przestrzeni wieków. Odlewy pieczęci królewskich przypominają o dawnej, kronikarskiej zasadzie prezentacji dziejów danego kraju: chronologicznie, w podziale na okresy panowania kolejnych władców.

Katalog przypomina o rocznicach: ok. 900 lat od spisania "Kroniki" Anonima zwanego Gallem; ok.800 lat od spisania kroniki przez Wincentego Kadłubka; 600 lat od urodzin Jana Długosza; 150 lat od rozpoczęcia przez Augusta Bielowskiego publikacji serii opracowań źródeł do historii Polski: "Monumenta Poloniae Historica – Pomniki dziejowe Polski".