-20% Promocja -20%
32,80 zł
41 zł

Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
  • ISBN: 0239-6025
    978-83-8084-241-0
  • Oprawa: miękka
  • Format: 160 x 235
  • Ilość stron: 660
  • Rok wydania: 2018
  • Wersja językowa: polsko-angielska

dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej

Zbiór tekstów powstał z zamiarem rozwinięcia wystawy #dziedzictwo, która odbywała się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kontynuuje on problemowy układ ekspozycji odsłaniającej różnorakość sposobów odnajdywania i interpretowania śladów dziedzictwa, podejmując próbę dopisania jeszcze jednego zagadnienia do układu "geografia", "język", "obywatele", "obyczaj".


# heritage and response in contemporary art
This collection of texts was produced as an extension to the exhibition #heritage, held at the National Museum in Krakow. It continues a problem-based layout of the display showing various ways of tracing and interpreting tracks of heritage, with an attempt to add yet another element to the system: “geography”, “language”, “citizens”, “custom”.