49,00 zł

Dodatkowe informacje

  • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49,00 zł
  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-340-1
  • Rok wydania: 2020
  • Oprawa: miękka
  • Format: 225 x 225
  • Liczba stron: 116
  • Wersja językowa: polsko-angielska

Anna Grzelak, Dorota Jędruch, Sławomir Kapralski, Magdalena Kunińska, Danuta Macheta, Katarzyna Mrugała, Roma Sendyka, Filip Skowron, Andrzej Szczerski, Joanna Zaguła

MOC MUZEUM Antyprzewodnik po wystawie

MUSEUM POWER Exhibition Anti-Guide

To przewodnik inny niż wszystkie! Nie da się z nim zwiedzać wystawy MOC MUZEUM, ale można się dowiedzieć, o co w niej chodzi.
MOC MUZEUM odpowiada na pytanie, co się z nami dzieje, gdy wchodzimy na wystawę muzealną. Jakimi środkami posługują się kuratorzy, a jakimi aranżerzy? Co wpływa na nasz odbiór dzieł sztuki na wystawach? Jaką rolę odgrywają w tym nasze zmysły? Wspomnienia? Zmęczenie?
Książka przekłada treść wystawy na zadania i teksty, niekiedy poważne, niekiedy ironiczne, niekiedy zabawne. W środku czekają m.in. wywiad z kuratorami, kolorowanki i kolaże powstałe na bazie dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, przepis kucharski na tusz, ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domowym zaciszu bądź w trakcie zwiedzania wystaw muzealnych i wiele innych aktywności zainspirowanych wystawą MOC MUZEUM.
Książka jest ilustrowana rysunkami Marty Zabłockiej (autorki bloga „życie-na-kreskę”).
 
„Nienawidzimy tej książki! Przekonuje ludzi, że na wystawie można się dobrze bawić!” (Międzynarodowa Rada ds. Mauzoleów IKOM)
„Kiedy chcę odpocząć, włączam komputer. Kiedy chcę pobudzić do pracy swój mózg, biorę do ręki «Antyprzewodnik»”. (Steve Joobs)
„Nie da się dwa razy wejść na tę samą wystawę. Szczególnie po przeczytaniu tej książki”. (Paulo Coleiro)

This is a guide unlike any other! It will not help you during the visit on the MUSEUM POWER exhibition, but you can find out what the exhibition is about.
The MUSEUM POWER exhibition answers the question of what happens to us when we enter a museum exhibition. What means do the curators and designers use? What influences our interpretation of works of art at the exhibitions? What role do our senses, memories of fatigue play in this process?The book translates the content of the MUSEUM POWER exhibition into tasks and texts. Some of them are serious, other ones ironic or funny. You will find there an interview with curators, colouring pages and collages based on works from the collections of the National Museum in Krakow, a recipe for ink, exercises to be performed on your own at home or while visiting museum exhibitions and many other activities inspired by the MUSEUM POWER exhibition.

The book is illustrated with drawings by Marta Zabłocka (the author of the blog "życie-na-kreskę").

‘We hate this book! It convinces people that exhibitions could be fun!’, International Council For Mausoleums IKOM
‘When I want to unwind, I switch my computer on. When I want to stimulate my brain to work, I open ‘Anti-guide’’, Steve Joobs
‘You can’t enter the same exhibition twice. Especially after reading this book’, Paulo Coleiro

Zobacz również

39,00 zł