60,00 zł

Dodatkowe informacje

 • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • ISBN: 978-83-7581-247-3
  978-83-7704-227-4
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: zintegrowana, szyta
 • Format: 240x300
 • Liczba stron: 260
 • Wersja językowa: polsko-angielska

Agnieszka Sieradzka

Twarzą w twarz. Sztuka w Auschwitz

Szokującym może zdawać się sam fakt, iż w Auschwitz istniała jakakolwiek sztuka. Rysunki ukazujące obozową rzeczywistość, portrety współwięźniów, prace wyrażające tęsknoty i nadzieję - co motywowało artystów, aby tworzyć mimo ogromnego ryzyka, jakie się z tym wiązało?
Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w albumie "Twarzą w Twarz. Sztuka w Auschwitz" autorstwa Agnieszki Sieradzkiej, wydanym wspólnie przez Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Autorka opisuje zarówno Lagermuseum i okoliczności w jakich powstawały obrazy i grafiki wykonywane na zlecenie SS, jak i - a właściwie przede wszystkim - autentyczną, tworzoną w konspiracji sztukę, która pomagała ocalić człowieczeństwo.
Atutem polsko-angielskiego wydawnictwa są reprodukcje dzieł powstałych w KL Auschwitz, w większości publikowane po raz pierwszy.


Face to Face. Art in Auschwitz
It may seem shocking there was any kind of art in the Auschwitz camp. Drawings showing the reality of the camp, portraits of fellow inmates, works expressing longing and hope – what motivated artists to create art despite a tremendous hazard?
Readers will find answers to these questions in the album Face to Face. Art in Auschwitz by Agnieszka Sieradzka, published by the National Museum in Krakow and the Auschwitz-Birkenau State Museum.
The author describes not only the Lagermuseum and the circumstances in which paintings and prints ordered by the SS were produced, but also – and actually above all – the authentic art, created illegally, which helped prisoners retain their humanity.  
What makes this Polish and English book special are the reproductions of works produced in Auschwitz, most of which never published before.