24,00 zł
notifications Powiadom mnie

Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Oprawa: miękka
  • Wersja językowa: polska

Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"

Przewodnik

Przewodnik po Galerii „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”, mieszczącej się w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka – oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Opisuje dzieje pozyskiwania i eksponowania dzieł sztuki cerkiewnej przez MNK oraz poszczególne sale ekspozycyjne. Zawiera plan galerii, słowniczek użytych terminów, mapę ukazującą pochodzenie eksponowanych obiektów oraz wiele ilustracji wnętrz i eksponatów.

Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” w Krakowie

Pozyskiwanie artefaktów do Galerii „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” prowadzono od samego początku istnienia Muzeum. Do unikatów należą tzw. "enkolpiony", czyli krzyże i plakiety z brązu przeznaczone do noszenia na piersi, z okresu od XI do XIII wieku. Stanowią one cenne świadectwo dawnych praktyk religijnych i zarazem wysokiego kunsztu artystycznego ówczesnego rzemiosła.

Trzon kolekcji tworzą ikony, pochodzące głównie z ziem południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Najstarsze z nich datowane są na XV–XVI wiek i reprezentują najwyższy poziom malarstwa tego czasu, wpisując się w nurt sztuki bizantyńskiej. Wśród nich wyróżniają się przedstawienia Matki Boskiej Hodegetrii w różnych wariantach, ikony Mandylionu (wizerunki Chrystusa "nie ludzką ręką uczynione"), ikony Sądu Ostatecznego, Chrystusa Pantokratora oraz św. Mikołaja i Paraskewy wraz ze scenami z życia oraz cudów. Prawdziwą perłą w zbiorach jest XIV-wieczna ikona grecka, namalowana w stylu paleologowskim.

Przenieś się do Galerii MNK dzięki bogatej szacie graficznej przewodnika!

Przewodnik po Galerii „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” obrazowo przybliża miejsce, w którym zgromadzono zabytki sztuki sakralnej Kościoła Wschodniego. Staranne przedstawienie bezcennych eksponatów pozwala śledzić ewolucję tej kultury w naszym regionie. Autorzy podają również informacje dotyczące stanu najnowszych badań, a także planowanych publikacji katalogów cząstkowych na temat sztuki krajów prawosławnych.

Na kartach przewodnika nie zabrakło licznych zdjęć. Zamieszczone w nim zostały zarówno fotografie archiwalne, ukazujące m.in. tematyczne wystawy organizowane już w XIX wieku, jak i zdjęcia sal współczesnej Galerii. W publikacji prezentowane są najbardziej efektowne i reprezentatywne eksponaty z Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, datowane od średniowiecza aż po czasy współczesne. Czytelnik ma okazję przyjrzeć się szczegółom Sądu Ostatecznego kręgu twórców ikon potylicko-drohobyckich (XVI wiek), a jednocześnie obrazowi Św. Paraskewy znakomitego malarza, Jerzego Nowosielskiego oraz wielu innym dziełom dzięki bogatej szacie graficznej naszego przewodnika.

Zobacz również

Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek"

Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek" | Przewodnik | eksiegarnia.mnk.pl

29,00 zł