Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-405-7
  • Rok wydania: 2022
  • Oprawa: miękka
  • Format: 240 x 300
  • Liczba stron: 256
  • Wersja językowa: polsko-angielska
  • Wydanie: drugie

Urszula Kozakowska-Zaucha

Jacek Malczewski romantyczny

Jacek Malczewski. The Romantic

W roku ogłoszonym Rokiem Romantyzmu Polskiego Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę „Jacek Malczewski romantyczny”, poświęconą przejawom romantyzmu w twórczości tego młodopolskiego artysty, „poety malarstwa i malarza poezji”, neoromantyka i wyrafinowanego humanisty, na wskroś przesiąkniętego polskością.


Ekspozycja koncentruje się wokół trzech wątków wyrosłych z tradycji romantycznych. Pierwszy to mesjanizm inspirowany twórczością Juliusza Słowackiego (m.in. obrazy z cyklu sybirskiego i wyjątkowa okazja, aby podziwiać kilka wersji słynnej Śmierci Ellenai); drugi to zainteresowanie folklorem i ludowymi legendami, baśniami z rusałkami, chimerami, faunami i aniołami; trzeci wątek to rozważania na temat indywidualności, geniuszu i natchnienia artysty oraz jego odpowiedzialności za trwanie kanonu polskości w okresie utraconej niepodległości.

Wystawie towarzyszy album prezentujący ponad 140 dzieł Jacka Malczewskiego – obrazów, szkiców, rysunków – a ponadto kilka przedstawiających go archiwalnych fotografii. W tematykę ekspozycji wprowadzają dwa teksty Urszuli Kozakowskiej-Zauchy, omawiające romantyczne fascynacje i inspiracje artysty, a także obecne w jego dziełach postaci ze świata fantazji, mitologii: harpie, fauny i satyrów, Chimerę, Meduzę i Pegaza, Gorgony, trytony albo syreny.

CZYTAJ O WYSTAWIE