Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-153-7
  • Rok wydania: 2014
  • Oprawa: miękka
  • Ilość stron: 138
  • Wersja językowa: polska

Iwona Długopolska

Czy przybył już poseł z Lechistanu?

Katalog prezentuje dawną literaturę o tematyce tureckiej i dotyczącą stosunków polsko-tureckich w okresie XV-XVIII w. Wiek XVII przyniósł liczne konflikty zbrojne, po latach pokojowych kontaktów, do których wrócono dopiero w XVIII wieku, a zwłaszcza w wieku XIX, gdy Polacy znajdowali w Turcji schronienie, a na dworze sułtańskim na próżno oczekiwano posła z Lechistanu. Mapy obrazują zasięg terytorialny Imperium Osmańskiego i prezentują plany bitew toczonych przez wojska polskie i turecko-tatarskie w XVII w.