-30% Promocja -30%
70,00 zł
100 zł

Dodatkowe informacje

  • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 70,00 zł
  • Format: A3

Reprodukcja A3 - Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci

Idealna cyfrowa reprodukcja słynnego obrazu w formacie A3, wydrukowana w ograniczonym, numerowanym nakładzie.

Digigraphie(R) Collection by EPSON – to najnowszej generacji system cyfrowej reprodukcji dzieł sztuki.

Pierwszy w Polsce system Digigraphie Collection został zakupiony w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich". Podobnych technologii używają najważniejsze światowe muzea, np. paryski Luwr.

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Dama z gronostajem – alegoryczny portret Cecyli Gallerani (ok. 1473-1536), Mediolan ok. 1490
Olej, tempera, deska orzechowa, 54,8 x 40,3 cm
W górnym prawym narożniku napis: LA BELE FERONIERE / LEONARD D’AWINCI
Nie tylko reprodukcja obrazu w formacie A3 – poznaj historię arcydzieła!

Obraz, będący ozdobą Muzeum Książąt Czartoryskich, został zakupiony we Włoszech ok. roku 1800 przez syna księżnej Izabeli –  Adama Jerzego Czartoryskiego. Podarowany do muzeum w Puławach znalazł miejsce w tzw. Sali Zielonej Domu Gotyckiego.  Przez długi czas malowidło błędnie łączono z portretem faworyty króla francuskiego Franciszka I, tzw. La Belle Ferronière, czego dowodem jest wtórnie dodany napis w górnej partii dzieła. Dopiero XX-wieczne badania oparte na analizie źródeł z epoki, m.in. sonetu Bernardo Bellincioniego (zm. 1492), w którym obraz jest wspomniany, pozwoliły jasno określić tożsamość modelki.
Leonardo sportretował szesnastoletnią Cecylię Gallerani w czasie swojego pobytu na dworze księcia Mediolanu Lodovico Sforzy. Młoda kobieta była wówczas kochanką księcia, którego na krakowskim obrazie symbolizuje trzymany w jej dłoniach gronostaj. Lodovico Sforza został bowiem w 1488 roku odznaczony przez króla Neapolu Ferdynanda I Aragońskiego, Orderem Gronostaja, przez co zyskał sobie przydomek właśnie Ermellino Bianco (białego Gronostaja).

Dama z gronostajem – reprodukcja ukazująca maestrię wielkiego Leonarda

O maestrii warsztatu Leonarda świadczy naturalistyczne ukazanie postaci, której dynamizmu dodaje skręt ciała portretowanej, ukazanej w chwili obrotu. Wymodelowane światłem płynącym z jednego punktu znajdującego się poza polem obrazowym nadaje sylwetce plastyczności, a także podkreśla genialnie oddaną anatomię ciała zarówno kobiety jak i zwierzątka.
W 1939 roku dzieło padło ofiarą hitlerowskiej grabieży i wywiezione do Niemiec zostało przeznaczone do planowanego Muzeum Hitlera w Linzu. W bliżej nieznanych okolicznościach na okres wojny trafiło jednak do wawelskich zbiorów Hansa Franka. Przewieziony w czasie niemieckiej ucieczki do Bawarii obraz został szczęśliwie uratowany i przywieziony do Krakowa w 1946 roku.

Dama z gronostajem w postaci reprodukcji dostępnej w e-księgarni MNK jest efektem osiągnięć najnowocześniejszej technologii, stwarzającej kolekcjonerom oraz wielbicielom malarstwa nowe możliwości eksploracji sztuki. Digigraphie(R) Collection by EPSON to najnowsza generacja systemu cyfrowego przetwarzania obrazu, która rewolucjonizuje sposób, w jaki możemy doświadczać i cieszyć się sztuką.

Odkryj w nowym wymiarze słynną Damę z gronostajem i stań się posiadaczem numerowanej reprodukcji, podkreślającej wartość Twojej kolekcji!

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Lady with an Ermine - allegorical portrait of Cecilia Gallerani (ca. 1473-1536), Milan around 1490
Oil, tempera, nut panel, 54.8 x 40.3 cm
Inv. number MNK-XII-209
In the upper right corner, an inscription: LA BELE FERONIERE / LEONARD D'AWINCI

The painting, which is the pride of the Czartoryski Princes Museum, was bought in Italy around 1800 by the son of Princess Izabela - Adam Jerzy Czartoryski. Given to the museum in Puławy, it found a place in the so-called Green Room of the Gothic House.  For a long time, the painting was mistakenly associated
with a portrait of the favorite of the French King Francis I, the so-called La Belle Ferronière, as evidenced by the inscription added in the upper part of the work. Only 20th century research based on the analysis of sources from the era, incl. Bernardo Bellincioni's sonnet (d. 1492), in which the image is mentioned, allowed to clearly define the identity of the model.
Leonardo portrayed 16-year-old Cecilia Gallerani during his stay at the court of the Duke of Milan, Lodovico Sforza. The young woman was then the mistress of the prince, who is symbolized in the Krakow painting by an ermine held in her hands. In 1488, the King of Naples, Ferdinand I of Aragon, awarded Lodovico Sforza the Order of Ermine, which earned him the nickname Ermellino Bianco (white Ermine).
The mastery of Leonardo's workshop is evidenced by the naturalistic depiction of a figure of which dynamism is added by the turning body of the model, shown at the time of rotation. The light flowing from one point outside the image field gives the silhouette plasticity and also emphasizes the brilliantly rendered body anatomy of both the woman and the animal.
In 1939, the work fell victim to Nazi plunder and was taken to Germany, to be placed in the planned Hitler Museum in Linz. However, under unknown circumstances during the period of the war it found its way to the Wawel collection of Hans Frank. The painting, which was taken during the German’s escape to Bavaria, was successfully saved and returned to Krakow in 1946.