120,00 zł

Dodatkowe informacje

  • Najniższa cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji: 120,00 zł
  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-269-5
  • Rok wydania: 2018
  • Oprawa: mięka, szyta, zintegrowana
  • Format: 205 x 279
  • Liczba stron: 520
  • Wersja językowa: polsko-angielska

Pod redakcją Czesławy Frejlich

Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989

Wystawa "Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989" to pierwsza tak obszerna prezentacja najnowszej historii polskiego dizajnu w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Książka o polskim dizajnie opisuje złożoną historię projektowania na tle postkomunistycznej transformacji i budowy gospodarki wolnorynkowej. Krakowska wystawa pokazuje, że dizajn to część naszej codzienności i nie należy go traktować jako dzieła sztuki. Ma on przede wszystkim spełniać funkcje użytkowe, ale jednocześnie nie sposób sprowadzić go wyłącznie do roli praktycznego narzędzia.

Książka o dizajnie zwraca także uwagę na to, że jest on także formą, a przez to bliski jest sztukom pięknym, prowadząc do - jak pisał już w połowie XIX wieku Cyprian Kamil Norwid - "cyrkulacji piękna", dzięki czemu staje się ono codziennym doświadczeniem każdego użytkownika dobrze zaprojektowanego produktu.
„Polski dizajn po roku 1989” to książka, której cena świadczy o wysokiej wartości i jakości wykonania. Teksty w książce napisane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.


The Other Side of Things. Polish Design after 1989
The exhibition The Other Side of Things. Polish Design after 1989 is the first such an extensive presentation of the latest history of Polish design at the National Museum in Krakow.
It discusses the complex history of designing against the background of the post-communist transformation and the development of free-market economy. The Krakow exhibition shows that design is part of our everyday life and that it should not be regarded as artwork. It should be functional in character above all, yet there is more to it than just being a practical tool. Design is also a form, which makes it close to fine arts, leading – as suggested by Cyprian Kamil Norwid in the mid-19th century – to the “circulation of beauty”, as a result of which it becomes a daily experience of those using well-designed products.