29,00 zł

Dodatkowe informacje

  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
  • ISBN: 978-83-7581-321-0
  • Rok wydania: 2019
  • Oprawa: miękka
  • Format: 176 x 250
  • Liczba stron: 68
  • Wersja językowa: polsko-angielska

Mateusz Chramiec

Muzeum Książąt Czartoryskich. Przewodnik

Przewodnik po Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie jest praktycznym narzędziem dla zwiedzających nowo powstałą ekspozycję. Zawarto w nim krótkie i rzeczowe informacje o tematyce i najważniejszych eksponatach poszczególnych sal Muzeum Czartoryskich. Przewodnik posiada bogaty materiał ilustracyjny oraz informacyjny dla zwiedzających.
Część przewodnikową poprzedzono również wstępem opisującym pokrótce dzieje rodu książąt Czartoryskich oraz historię powstania i kształtowania się muzeum. Przewodnik Muzeum Czartoryskich zaopatrzono także w materiał ilustracyjny oraz plan z zaznaczonymi kierunkami poruszania się, ułatwiający sprawną orientację. Osoby pragnące bardziej zgłębić temat zarówno muzeum, jego zabytków, jak również samych Czartoryskich, na końcu znajdą spis bibliograficzny.The Princes Czartoryski Museum
This guide to the Princes Czartoryski Museum in Krakow is a practical tool for the visitors to a newly-arranged exhibition. It contains concise and factual information referring to the subject of the exhibition and the most important objects on show in different rooms.
The guide section is also preceded by an introduction describing briefly the history of the Princes Czartoryski family and the museum. The text is accompanied by illustrations and the plan showing the museum layout and visiting directions. Those wanting to get a better insight into the subject of the museum, its exhibits and the Czartoryski family will find a bibliographic index at the back.  
  

Zobacz również