-30% Promocja -30%
56,00 zł
80 zł

Dodatkowe informacje

  • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 56,00 zł
  • Format: A3

Reprodukcja A3 - Męka Chrystusa

Idealna cyfrowa reprodukcja wybranego dzieła sztuki, wydrukowana w ograniczonym, numerowanym nakładzie.

Digigraphie(R) Collection by EPSON – to najnowszej generacji system cyfrowej reprodukcji dzieł sztuki.

Pierwszy w Polsce system Digigraphie Collection został zakupiony w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich". Podobnych technologii używają najważniejsze światowe muzea, np. paryski Luwr.

Miniatura z  VITA CHRISTI [ET] LA VENGEANCE DE LA MORT JHESU CHRIST NOSTRE SEIGNEUR
Jęz. franc.; perg. 374 x 265 mm
Sygn. Ms. Czart. 2919 V s.268

Miniatura ukazuje cztery sceny z męki Chrystusa. Malowane naturalistycznie, w technice en grisaille postaci, zostały ukazane na błękitno zielonym tle. Przedstawienie otacza bordiura o motywach roślin, wśród których znajdują się ptaki.
Ilustracja powstała w pracowni gandawskiej i posiada cechy wspólne z dziełami wykonywanymi w oficynie Dawida Auberta. Stanowi jedną z dwunastu miniatur zdobiących VITA CHRISTI [ET] LA VENGEANCE DE LA MORT JHESU CHRIST NOSTRE SEIGNEUR.
Rękopis wykonany został na zamówienie  Guillaume de Ternay, po czym trafił do klasztoru karmelitów bosych w Brukseli. W styczniu 1811 został nabyty przez generała Mariana Sokolnickiego dla ks. Izabeli Czartoryskiej.

Passion of Christ, Flandria, Ghent 1478
Miniature of VITA CHRISTI [ET] LA VENGEANCE DE LA MORT JHESU CHRIST NOSTRE SEIGNEUR
French; parchment, 374 x 265 mm
Signature. Ms. Czart. 2919 V s. 268

The miniature shows four scenes from the Passion of Christ. Naturalistically painted figures using the grisaille technique are shown on a blue-green background. The presentation is surrounded by a border with plant motifs, among which there are birds.
The illustration was created in the Ghent studio and has common features with the works performed
in the workshop of David Aubert. It is one of the twelve miniatures depicting VITA CHRISTI \ [ET] LA VENGEANCE DE LA MORT JHESU CHRIST NOSTRE SEIGNEUR.
The manuscript was commissioned by Guillaume de Ternay, after which it found his way to the monastery of Discalced Carmelites in Brussels. In January 1811 it was acquired by General Marian Sokolnicki for princess Izabela Czartoryska.

Zobacz również

Reprodukcja A3 - Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci

Reprodukcja obrazu A3 - Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci | eksiegarnia.mnk.pl

70,00 zł
100 zł